Mitä ovat flarepurkaukset?

Flare on pohjimmiltaan jättimäinen räjähdys Aurinkomme pinnalla, joka tapahtuu, kun magneettikentän voimaviivat yhdistyvät auringonpilkuissa jolloin tapahtuu räjähdysmäinen purkaus. Flare määritellään äkilliseksi, nopeaksi ja voimakkaaksi kirkkauden vaihteluksi. Flarepurkaus tapahtuu, kun Auringon kaasukehään muodostunut magneettinen energia vapautuu yhtäkkiä. Materia kuumenee moniin miljooniin asteisiin muutamassa minuutissa, ja säteilyä emittoituu käytännössä koko sähkömagneettisen spektrin alueella, pitkäaaltoisista radioaalloista optiseen valoon ja edelleen röntgen- ja gammasäteisiin lyhyillä aallonpituuksilla. Vapautunut energiamäärä vastaa miljoonia ydinpommeja, jotka räjähtävät kaikki samanaikaisesti! Flarepurkauksia tapahtuu usein auringonpilkkumaksimin vuosina. Useita flarepurkauksia voi ilmaantua saman vuorokauden aikana! Aktiivisuusminimin aikaan flarepurkauksia ilmaantuu harvemmin kuin kerran viikossa. Voimakkaat flarepurkaukset ovat harvinaisempia kuin heikommat. Jotkut (enimmäkseen voimakkaammat) flarepurkaukset voivat aiheuttaa valtavia plasmapilviä avaruuteen, joita kutsumme koronan massapurkauksiksi. Kun koronan massapurkaus saapuu Maahan, se voi aiheuttaa geomagneettisen myrskyn ja voimakkaat revontulet.

NASAn Solar Dynamics Observatoryn havaitsema upea flarepurkaus193 Ångströmin aallonpituudella.

Kuva: NASAn Solar Dynamics Observatoryn havaitsema upea flarepurkaus193 Ångströmin aallonpituudella.

Flarepurkausten luokitus

Flarepurkaukset luokitellaan A, B, C, M tai X -luokkiin 1–8 Ångströmin röntgensäteilyn aallonpituuden huippuvuon (watteina neliömetriä kohti, W / m2) mukaan lähellä Maata mitattuna GOES-15-satelliittin XRS-laitteella, joka on geostationaarisella kiertoradalla Tyynen valtameren yläpuolella. Alla olevassa taulukossa on esitetty eri flarepurkausten luokat:

Luokka W/m2 välillä 1 – 8 Ångströmiä
A <10-7
B ≥10-7 <10-6
C ≥10-6 <10-5
M ≥10-5 <10-4
X ≥10-4

Kukin röntgensäteilyn kategorian on jaettu logaritmiseen asteikon 1–9 mukaisiin alaluokkiin. Esimerkiksi: B1– B9, C1 – C9, jne. X2-luokan flare on voimakkuudeltaan kaksinkertainen X1-luokan flarepurkauksen verrattuna, ja se on neljäkertaa voimakkaampi kuin M5-luokan flare. X-luokan luokka on hieman erilainen kuin muut, sillä se ei pääty X9:ssä, vaan jatkuu edelleen. X10:n tai sitä voimakkaampia flarepurkauksia kutsutaan joskus myös "Super X-luokan flarepurkauksiksi"

A ja B -luokan flarepurkaukset

A ja B -luokat ovat heikoimpia flarepurkauksia. Ne ovat hyvin yleisiä eivätkä kovin mielenkiintoisia. Taustavuo (säteilyn määrä, kun ei ole flarepurkauksia) on usein B-alueella aktiivisuusmaksimin aikana ja A-alueella aktiivisuusminimin aikana.

C-luokan flarepurkaukset

C-luokan flarepurkaukset ovat pieniä, joilla ei ole juurikaan vaikutusta Maahan. Ainoastaan pitkäkestoiset C-luokan flarepurkaukset saattavat tuottaa koronamassapurkauksen, mutta ne ovat yleensä hitaita, heikkoja ja aiheuttavat harvoin merkittävää geomagneettista häiriötä täällä maapallolla. Taustavuo (säteilyn määrä, kun ei ole flarepurkauksia) voi saavuttaa C-luokan voimakkuuden, kun monimutkainen auringonpilkkualue sijaitsee Maan puoleisella auringonkiekolla.

M-luokan flarepurkaukset

M-luokan flarepurkaukset ovat niitä, mitä me kutsumme keskisuuriksi flarepurkauksiksi. Ne aiheuttavat pieniä (R1) tai kohtalaisia (R2) radiokatkoksia Maan päiväpuolella. Jotkut purkautuvat M-luokan flaret voivat myös aiheuttaa aurinkomyrskyjä. Vahvat, pitkäkestoiset M-luokan flaret ovat todennäköisesti ehdokkaita koronan massapurkauksen aiheuttajaksi. Jos flarepurkaus tapahtuu lähellä maapalloa kohti olevan aurinkokiekon keskustaa ja aiheuttaa massapurkauksen planeettamme kohti, on suuri todennäköisyys, että tuloksena oleva geomagneettinen myrsky tulee olemaan riittävän vahva keskileveysasteiden revontulille.

X-luokan flarepurkaukset

X-luokan flarepurkaukset ovat kaikkein suurimpia ja vahvimpia. Keskimäärin tämän suuruisia flarepurkauksia tapahtuu noin 10 kertaa vuodessa, ja ne ovat yleisempiä aktiivisuusmaksimin kuin aktiivisuusminimi aikana. Voimakkaasta äärimmäiseen (R3 – R5) radion pimennys tapahtuu maapallon päiväpuolella flaren aikana. Jos flare on voimakas ja tapahtuu lähellä maapalloa kohti olevan aurinkokiekon keskustaa, se voi aiheuttaa voimakkaan ja pitkäaikaisen aurinkomyrskyn ja aiheuttaa merkittävän korona massapurkauksen, joka voi edelleen aiheuttaa voimakkaan (G4) äärimmäisen voimakkaan (G5) geomagneettisen myrskyn Maassa.

X-class solar flare as seen by NASA's Solar Dynamics Observatory in the 131 Ångström wavelength

Kuva: X-luokan flarepurkaus NASA:n Solar Dynamics Observatoryn havaitsemalla 131 Ångströmin aallonpituudella.

Joten mikä on X9:n yläpuolella? X-luokka jatkuu X9:n jälkeen uuden kirjaimen saamisen sijaan, ja näitä kutsutaan usein nimellä '' Super X-luokan '' flarepurkauksiksi. X10-luokan saavuttavat tai jopa sen ylittävät flarepurkaukset ovat kuitenkin hyvin harvinaisia ja esiintyvät vain muutaman kerran auringonpilkkujakson aikana. On itse asiassa hyvä asia, että näitä voimakkaita purkauksia ei tapahdu niin usein, koska seuraukset maapallolle voisivat olla vakavia. Koronan massapurkaukset, jotka aiheutuvat tällaisista flarepurkauksista, tiedetään kykenevän aiheuttamaan ongelmia nykyaikaiselle tekniikalle, kuten satelliiteille ja voimalinjoille.

Yksi asia, joka on huomattava super-X-luokan flarepurkauksissa, on se, että X20-flare ei ole 10 kertaa niin vahva kuin X10-flare. X10-flarepurkaukset ovat yhtä voimakkaita kuin röntgensäteilyn vuo 0,001 W/m2, kun taas X20-flare on 0,002 W/m2 1–8 Ångstromin aallonpituudella.

Suurimman koskaan kirjatun flarepurkaukset sen jälkeen, kun satelliitit alkoivat mitata niitä vuonna 1976, arvioitiin olevan X28-flare, joka tapahtui 4. marraskuuta 2003 auringonpilkkujakson 23. aikana. GOES-12-satelliiti XRS-kanava saturoitui X17-luokan purkauksen aikana 12 minuutiksi voimakkaan säteilyn vaikutuksesta. Myöhemmin käytettävissä olevien tietojen analyysin mukaan purkauksen voimakkuudeksi arvioitiin X28 huippuvuon, mutta on tutkijoita, jotka ajattelevat, että tämä flarepurkaus oli jopa voimakkaampi kuin X28. Hyvä asia oli meille se, että tämän flarepurkauksen tuottanut auringonpilkkuryhmä oli jo kiertänyt suurelta osin Auringon reunan taakse X28-purkauksen tapahtuessa. Huomionarvoista on, että GOES-15:n XRS-kanava ei saturoitunut maaliskuussa 2017, mutta sen odotetaan saturoituvan suunnilleen samalla vuon tasolla.

Korkean taajuuden (HF) radion yhteyskatkos, joka johtuu flarepurkauksista

Röntgen- ja äärimmäisen ultraviolettisäteilyn purkaukset, jotka emittoituvat flarepurkausten aikana ja voivat aiheuttaa ongelmia korkean taajuuden (HF) radiolähetyksille maapallon päiväpuolella ja ovat voimakkaimpia paikoissa, joissa Aurinko on suoraan yläpuolella. Tällaiset tapahtumat vaikuttavat enimmäkseen korkean taajuuden (HF) (3–30 MHz) radioviestintään, vaikka häipyminen ja heikentynyt vastaanotto voivat levitä erittäin korkealle taajuudelle (VHF) (30–300 MHz) ja jopa korkeammille taajuuksille.

Nämä yhteyskatkokset ovat seurausta flarepurkauksen aikaisesta kasvaneesta elektronitiheydestä alemmassa ionosfäärissä (D-kerros), mikä aiheuttaa radioaaltojen energiamenetyksen, kun ne kulkevat tämän kerroksen läpi. Tämä prosessi estää radioaaltoja pääsemästä paljon korkeampiin E-, F1- ja F2-kerroksiin, joista nämä radioaallot yleensä heijastuvat ja palautuvat takaisin maanpinnalle.

Flarepurkausten aiheuttamat radion yhteyskatkokset ovat yleisimmät avaruussään aiheuttamat vaikutukset, jotka vaikuttavat maapalloon ja myös nopeimmin meihin. Pieniä tapahtumia tapahtuu noin 2 000 kertaa jokaisessa auringonpilkkujaksossa. Flarepurkausten emittoima sähkömagneettinen säteily kulkee valon nopeudella, jolloin kuluu hieman yli 8 minuuttia matkaan Auringosta Maahan. Tämäntyyppiset radiokatkokset voivat kestää useista minuuteista useisiin tunteihin riippuen flarepurkauksen kestosta. Kuinka voimakas radion yhteyskatkos on, riippuu flarepurkauksen voimakkuudesta.

Korkein röntgensäteilyn vaikuttava taajuus (HAF) radion yhteyskatkoksen aikana paikallisen keskipäivän aikaan perustuu röntgensäteilyn vuon arvoon 1–8 Ångströmin välillä. Suurin vaikuttava taajuus (HAF) voidaan johtaa kaavalla. Alla on taulukko, josta näet, mikä on korkein taajuus (HAF) tietyn röntgenvuon aikana.

GOES röntgensäteilyn luokka ja vuo Suurin vaikutustaajuus
M1.0 (10-5) 15 MHz
M5.0 (5×10-5) 20 MHz
X1.0 (10-4) 25 MHz
X5.0 (5×10-4) 30 MHz

R-asteikko

NOAA käyttää viisitasoista järjestelmää, jota kutsutaan R-asteikoksi, osoittamaan röntgensäteilyyn liittyvän radion yhteyskatkoksen voimakkuutta. Tämä asteikko vaihtelee R1:stä pienessä radiokatkoksissa R5:een äärimmäisissä radionyhteyskatkoissa, jolloin R1 on alin ja R5 korkein taso. Jokaisella R-tasolla on tietty röntgensäteilyn voimakkuus. Tämä vaihtelee R1:stä M1:n röntgensäteilyn vuohon ja R5:sta X20:n röntgensäteilyn vuohon. Twitterissä lähetämme hälytyksiä heti, kun tietty radiokatkoskynnys on saavutettu. Koska jokainen katkostaso edustaa tiettyä GOES röntgenvuon voimakkuutta, voit liittää nämä hälytykset suoraan tuohon aikaan tapahtuvaan flarepurkaukseen. Voimme määritellä seuraavat radion yhteyskatkoksien luokat:

R-asteikko Kuvaus GOES röntgensäteilyn kynnysarvo luokan ja vuon mukaan Keskimääräinen taajuus
R1 Vähäinen M1 (10-5) 2000 per jakso (950 vuorokauttaa jaksoa kohti)
R2 Kohtalainen M5 (5×10-5) 350 per jakso (300 vuorokauttaa jaksoa kohti)
R3 Voimakas X1 (10-4) 175 per jakso (140 vuorokauttaa jaksoa kohti)
R4 Voimakas X10 (10-3) 8 per jakso (8 vuorokauttaa jaksoa kohti)
R5 Äärimmäinen X20 (2×10-3) Vähemmän kuin 1 per jakso

Alla olevassa kuvassa on X1 (R3-voimakas) flarepurkauksen vaikutukset maapalloon päiväpuolella. Voimme nähdä, että korkein taajuus (HAF) on noin 25 MHz siellä, missä Aurinko on suoraan yläpuolella. HAF:ää alemmat radiotaajuudet kärsivät vielä suuremmista häipymästä.

NOAA SWPC - D Region Absorption Produc. D-alueen absorptioennustemallia käytetään oppaana ymmärtämään korkeiden taajuuksien (HF) radiohäipymää ja tiedonsiirron keskeytyksiä, joita tämä voi aiheuttaa.

Kuva: NOAA SWPC - D Region Absorption Produc. D-alueen absorptioennustemallia käytetään oppaana ymmärtämään korkeiden taajuuksien (HF) radiohäipymää ja tiedonsiirron keskeytyksiä, joita tämä voi aiheuttaa.

<< Siirry edelliselle sivulle

Uusimmat uutiset

Tue SpaceWeatherLive.com -sivustoa!

Monet ihmiset seuraavat SpaceWeatherLive -sivuilta Auringon toimintaa tai onko revontulia, mutta kun on enemmän liikennettä sitä suuremmat ovat palvelimen kustannukset. Harkitse lahjoitusta, jos pidät SpaceWeatherLivestä, jotta voimme pitää edelleen verkkosivustomme saatavilla!

100%
Tuki SpaceWeatherLive tuotteillemme
Tutustu tuotteisiimme

Viimeisimmät ilmoitukset

Saat välittömät ilmoitukset!

Avaruussäätiedot

Viimeisin X-flare07/08/2023X1.51
Viimeisin M-flare01/12/2023M1.0
Viimeisin geomagneettinenmyrsky01/12/2023Kp7 (G3)
Pilkuttomat vuorokaudet
Viimeisin auringonpilkuton vuorokausi08/06/2022
Kuukausittainen auringonpilkkuluku
lokakuuta 202399.4 -34.2

Tämä päivä historiassa*

Auringon flarepurkaukset
12005M7.8
22005M6.5
32005M2.0
42001M2.0
52004M1.5
ApG
1199424G1
2199511
3199610
4201811
5202215
*vuodesta 1994

Sosiaaliset verkostot